FR EN NL

translation / dictionary Lingala - English

congo rdc
Sentence :

otoki
otoki, form of a verb
kotoka, regular construction (root : tok) (class 15 : ko- (verbs))
kotoko, regular construction (root : tok) (class 15 : ko- (verbs))
to sweat, to draw, to pour

kotokisa
to (make) boil
bacables ezotokatoka na sima ya mvula
bacables ezotokatoka na sima ya mvula
src : Lingala Facile
derived words : motoki, matoki
tags :
item 5 examples (bandakisa mítáno) ...
okei na pompi, ofungoli robine, otoki mai na kopo
You go to the pump, you open the tap, you let the water pour into the cup
nazotoka motoki
I'm sweating
bacables ya courant ezotokatoka awa na sima ya mvula
the electricity cables cook here after a rain
basumbaka te esika batokaka mayi
they don't poop where they draw water
liki batokisa
boiled egg
other words with the tag 'verbs with [ko...o]' : komóno, kobongo, kopono, kolokoto, kosono, kotoko, kotóndo, kokóto, konétolo
e-mail : dic@lingala.be
 

interesting videos : lingala facile 2018 lingala facile 2019
privacy & cookies