FR EN NL

translation / dictionary Lingala - English

congo rdc
Sentence :

mokili
mokili, pl. mikili (class 3/4 : mo- (mu-) / mi- : objects)
world, Earth (planet), world, country, nature
the whole world, everyone

pl. mikili
foreign countries
Europe
elsewhere
mobikisi ya bayindo pe mobongisi ya mokili
mobikisi ya bayindo pe mobongisi ya mokili
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
mokili
mokili
src : google images
pona bomengo ya mikili
pona bomengo ya mikili
© théâtre : groupe Stargate
Asimbi mokili na maboko na ye
Asimbi mokili na maboko na ye
src : google images
derived words : mikiliste
item 9 examples (bandakisa libwá) ...
bato balakisaki ngai bolingo na mokili © Maman Micheline Shabani, La réponse
The people showed me the worldly love
Tambola na mokili, bongo omona makambo. Proverb/expression (don't translate litteraly)
Go around the world and so you'll see the problems
Basusu kokufa, basusu kobotama, mokili ezalaka boye.
Some die and others get born, the world is like that.
komela masanga ezali esengo ya mokili
To drink beer is a worldly pleasure
Ata ndele, mokili ekobaluka
whatever happens, the earth will spin
bakangi pasta na mbetu na moyembi ya mokili
they caught the pastor in bed with a wordly singer
Asimbi mokili na maboko na ye
He holds the world in his hands
mokili toyaki etondi na mabe
The world in which we live (/arrived) is full of evil
zebi ya mokili
geography (science of the world)
e-mail : dic@lingala.be
 

interesting videos : lingala facile 2018 lingala facile 2019
privacy & cookies