FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

kokitana
kokitana, forme d'un verbe
kokita, construction régulière (racine : kit) (classe 15 : ko- (verbes))
atterrir, descendre

kokitisa
(faire descendre) baisser, calmer

komikitisa
s'incliner, se soumettre, se rabaisser

kokitana
se suivre, succéder
hériter
voir aussi : kosunda, komata
dérivés : mokitani, mokitano
item 6 exemples (bandakisa motóbá) ...
Mpepo ekiti.
L'avion atterrit.
kitisa talo.
baisse le prix.
Kitisa maboko na nse.
Fais descendre les bras
asengi ngai nakitisa makolo na kiti.
Il me demande que je descends les pieds de la chaise.
kokita nanu te. zela mukie.
Ne descends pas encore. attends un peu.
tango akitaka, akitaka na nkembo, abongolaka nioso, apesaka makasi, asekwisaka nioso. © Moïse Mbiye - Tango na Ye
Quand Il descend, Il descend dans la gloire, Il change tout, Il donne la force, Il réssucite tout.
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies