FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

etumba
etumba, forme d'un verbe
kotumba, construction régulière (racine : tumb) (classe 15 : ko- (verbes))
Griller, rôtir, brûler.

kotumbola
rechauffer
provoquer, taquiner, agresser
masangu ya kotumba
masangu ya kotumba
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
dérivés : etumba, etumbelo, etúmbeli, etumbele
item 3 exemples (bandakisa mísáto) ...
Marie, obandi kotumbola nga
Marie, tu commences à me provoquer.
oza kotumba bilamba pona nini ?
Pourquoi tu es en train de brûler les vêtements ?
boma moto okoya kotumba ndako pamba
Eteins le feu. Tu risques de cramer la maison.
etumba, pl. bitumba (classe 7/8 : e- / bi-)
bataille, combat, lutte, guerre, bagarre
bitumba na mabonza
bitumba na mabonza
© théâtre : La tempête de rire
dérivé de : kotumba
item 7 exemples (bandakisa nsambo) ...
bokimaki bitumba
Vous avez fui la guerre
bitumba na mabonza
La bataille des dîmes
abanga etumba te, abundaka mutaka !
Elle ne craint pas la bagarre, elle se bat nue !
bitumba ezali pili-pili mpe mungua ya libala. Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
Les disputes sont le poivre et le sel du mariage.
ya nga nzoto eboya bitumba © Karlito
Mon corps refuse la bagarre
etumba ya mobali ezali koluka mwasi ya malamu pona kobala
Le combat d'un homme c'est de chercher une bonne femme à épouser.
etumba na ngai ezali ke bana na ngai balonga na bomoyi
Mon combat est que mes enfants réussissent dans la vie.
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies