FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

etumbeli
etumbeli, forme d'un verbe
kotumba, construction régulière (racine : tumb) (classe 15 : ko- (verbes))
Griller, rôtir, brûler.

kotumbola
rechauffer
provoquer, taquiner, agresser
masangu ya kotumba
masangu ya kotumba
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
dérivés : etumba, etumbelo, etúmbeli, etumbele
item 3 exemples (bandakisa mísáto) ...
Marie, obandi kotumbola nga
Marie, tu commences à me provoquer.
oza kotumba bilamba pona nini ?
Pourquoi tu es en train de brûler les vêtements ?
boma moto okoya kotumba ndako pamba
Eteins le feu. Tu risques de cramer la maison.
etúmbeli, pl. bitumbeli (classe 7/8 : e- / bi-)
façon de brûler/griller
dérivé de : kotumba
tags :
autres mots avec le tag 'dérivés:façons [e...eli]' : ebételi, ekomeli, elobeli, eláteli, ebakiseli, esaneli, etúleli, etúmbeli, ekóteli, ebéngeli, ebómbeli, ebómbameli
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies