FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

loso
loso
riz
loso
loso
© pvh
tags :
item 4 exemples (bandakisa mínei) ...
nalingi kolya soso na loso
Je veux manger du poulet avec du riz.
makayabu na fumbwa ! ezangi kaka loso kasi naza na nzala !
makayabu et fumbwa ! Il manque seulement le riz, mais j'ai faim !
yela ngai mwa ndambo ya loso po nalia
Emmène-moi une petite portion de riz pour que je mange.
Nazolamba loso pona tolia.
Je suis en train de cuisiner du riz pour qu’on mange.
autres mots avec le tag 'manger et boire' : biríka, bisikíti, bóí, bokénzú, dongódongó, ekéne, engwélé, fufú, fumbwa, kabri, kamundele, kwánga, libóké, libumu, lidésu, liki, lipa, lipapú, liyebo, loso, masanga, mateka, maí, mbálá, mbika, mbisi, mokate, mongwa, mwamba, ti, víno, sokolá, liyebú, niampoule, kosákosá, molangua, ndóngó, biele, bitoto, kafi, kikedi, linioko, lotoko, lunguila, likoso, mbilika, mosáká, mpíodi, muamba, mungua, nsámbá, saladini, tangawisi, ngai, mbenda, mbisi, nkúnde, niampoul, mbili, súpu, málemba, tangaúsi, ngombo, gombo, nkupidi, kafé, limbondó, primus, kupidi, gratana, gratanya, liebú, jus
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies