FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

ti
ti, pl. bati (classe 9a/10a (2) : - / - (ba-) : pluriel selon contexte (ou familier/moderne ba-), pas avec n-/m-)
thé
ti ya bandibu
ti ya bandibu
© pvh
tags :
item 4 exemples (bandakisa mínei) ...
ti ezanga sukali.
thé sans sucre.
ti ya pamba.
thé pur.
tokosenga epayi ya Nzambe abatela biso ti na suka ya sanza.
Nous allons demander à Dieu qu'Il nous protège jusqu'à la fin du mois.
Aza kotungisa ngai ti na pongi na ngai.
Elle me dérange jusque dans mon sommeil.
autres mots avec le tag 'manger et boire' : biríka, bisikíti, bóí, bokénzú, dongódongó, ekéne, engwélé, fufú, fumbwa, kabri, kamundele, kwánga, libóké, libumu, lidésu, liki, lipa, lipapú, liyebo, loso, masanga, mateka, maí, mbálá, mbika, mbisi, mokate, mongwa, mwamba, ti, víno, sokolá, liyebú, niampoule, kosákosá, molangua, ndóngó, biele, bitoto, kafi, kikedi, linioko, lotoko, lunguila, likoso, mbilika, mosáká, mpíodi, muamba, mungua, nsámbá, saladini, tangawisi, ngai, mbenda, mbisi, nkúnde, niampoul, mbili, súpu, málemba, tangaúsi, ngombo, gombo, nkupidi, kafé, limbondó, primus, kupidi, gratana, gratanya, liebú, jus
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies