FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

sanza
sanza, forme d'un verbe
kosánza, construction régulière (racine : sanz) (classe 15 : ko- (verbes))
vomir
se soulager verbalement (dire un secrèt)
google
google
src : google images
google
google
src : google images
sanza, pl. basanza (classe 1a/2 : - / ba-)
sánzá, pl. basanza (classe 9a/10a (2) : - / - (ba-) : pluriel selon contexte (ou familier/moderne ba-), pas avec n-/m-)
lune, mois

contexte : truc des filles
les règles, menstruation
sanza
sanza
© wikipedia
tags :
item 6 exemples (bandakisa motóbá) ...
azali na zemi ? basanza boni ?
elle est enceinte ? Combien de mois ?
po na kozwa bis okoki kosomba tiké po na mokolo moko, sanza moko to mbula mobimba.
Pour prendre le bus, tu peux acheter un billet pour un jour, un mois ou toute une année.
masoko solo ya fumbwa epola banda sanza moko
les fesses qui sentent le fumbwa pourri depuis un mois
tokosenga epayi ya Nzambe abatela biso ti na suka ya sanza.
Nous allons demander à Dieu qu'Il nous protège jusqu'à la fin du mois.
aza na zemi ya sanza misatu
Elle est enceinte de trois mois.
nazokende na Kinshasa pona sanza mibale
Je pars à Kinshasa pour deux mois.
item Article : dates
Les temps/dates

Les jours de la semaine
1Lundimokolo ya liboso / mokolo ya yambo
2Mardimokolo ya mibale
3Mercredimokolo ya misato
4Jeudimokolo ya minei
5Vendredimokolo ya mitano
6Samedimokolo ya póso / mokolo ya saba / mokolo wa kombo
7Dimanchemokolo ya eyenga / mokolo ya lomingo


Les mois
1janviersanza ya liboso / yambo
2févriersanza ya mibale
3marssanza ya misato
4avrilsanza ya minei
5maisanza ya mitano
6juinsanza ya motoba, yuni
7juilletsanza ya sambo, yuli
8aoûtsanza ya moambe
9septembresanza ya libwa
10octobresanza ya zomi
11novembresanza ya zomi na mókó
12decembresanza ya zomi na mibalé


année
année 2018 mobu mwa nkóto míbalé na zómi na mísáto

mobu ya 2018


Divers
jourmokolo
semainempóso
moissanza
annéemobu/mbula/mpela
soirmpokwa
nuitbutu
midinzanga
matinntongo
aujourd'huilelo
hierlobi (eleki)
demainlobi (ekoya)

Au Congo, près de l'équateur, il n'y a pas 4, mais 2 saisons.

Les saisons
saison sèchetángo ya elanga, tango ya malili
saison de pluietángo ya mbúla, tango ya mvula, tango ya moto
autres mots avec le tag 'temps' : leló, lóbí, mbúla, mobú, mokolo, moyi, ngonga, mpókwa, sanza, tango, mói, mpóso, póso, ndéle, nzángá, pókwa, manáka, mvula, pokua, mukolo, mbúla, er, kombo, sánzá, yulí, yuní
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies