FR EN NL

translation / dictionary Lingala - English

congo rdc
Sentence :

zamba
zámba, pl. bazamba (class 9a/10a (2) : - / - (ba-) : plural from context (or informal/modern ba-), not with n-/m-)
nzámbawrong spelling
forest, woods

... ya zamba
wild, untamed
matungulu ya zamba
matungulu ya zamba
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
item 11 examples (bandakisa zómi na mókó) ...
ngulu ya zamba.
wild boar (pig from the forest)
nyama ya zamba.
Game (animals of the forest), wild animal
mbwa ya zamba.
wolf (dog of the forest)
Tokendeki kozwa bitekuteku na kati ya zamba.
We went to pick bitekuteku inside the forest.
Kokota zamba yo moko te.
Don't go into the forest alone.
Mokolo moko, nguma akendeki bokila na zamba. Amonaki nyama moko ya monene na amelaki ye mobimba.
One day the python went hunting in the forest. He had seen a large beast and had swallowed it entirely.
zamba ya mambenga
equatorial forest
ebongi okeba. na zamba oyo baniama bazalaka ebele.
You have to be careful. In that forest are a lot of animals.
nazokende na zamba pona kokanga baniama
I'm going to the forest to catch animals.
na zamba oyo banzoi baza ebele. bokeba !
In that forest there are a lot of bees. Watch out !
abula eza nyama ya nzamba to esobe.
The baboon is an animal from the forest or the savanna.
e-mail : dic@lingala.be
 

interesting videos : lingala facile 2018 lingala facile 2019
privacy & cookies