FR EN NL

translation / dictionary Lingala - English

congo rdc
Sentence :

lopitalo
lopitalo
hospital
maternité de Kintambo
maternité de Kintambo
© pvh
l'hôpital de la sucrière à Kwilu-Ngongo
l'hôpital de la sucrière à Kwilu-Ngongo
© pvh
l'hôpital de la sucrière à Kwilu-Ngongo
l'hôpital de la sucrière à Kwilu-Ngongo
© pvh
tags :
item 5 examples (bandakisa mítáno) ...
bamemi yo na misalisi ya mabangu na lopitalo ya pene na yo
They brought you to the emergency care of the hospital close to you.
nawuti kotala mama bokilo na lopitalo
I come from seeing mother in law at the hospital
Nazokende na mwana na ngai na lopitalo. Azobela.
I'm going with my kid to the hospital. He's sick.
Papa na ye atongisi lopitalo moko ya monene na mboka.
His father built a big hospital in the village.
basengi mbongo ebele kuna na lopitalo.
The asked a lot of money there at the hospital.
other words with the tag 'health & sickness' : bokono, bonsíngá, ebúbú, elúmbú, emimi, féfele, nkísi, moyoyo, monganga, ndúndu, pulúpulú, sikama, maládi, nganga, lopitalo, kisi, dáwa, maba, bukabuka, mánguele, kokosola, mángwelé, kintuntu, libosono, lokesu, lolanda, malali, mino, mobosono, mokoni, mpela, sopísi, minoi, pela, pela, mpela, gilípi, litókó, mpulúpulú, mpóti, evímba, matókó, mobeli, ebola, mapata
e-mail : dic@lingala.be
 

interesting videos : lingala facile 2017 lingala facile 2018
privacy & cookies