FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

zamba
zámba, pl. bazamba (classe 9a/10a (2) : - / - (ba-) : pluriel selon contexte (ou familier/moderne ba-), pas avec n-/m-)
nzámbafaux orthographe
forêt, bois

... ya zamba
sauvage
matungulu ya zamba
matungulu ya zamba
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
item 11 exemples (bandakisa zómi na mókó) ...
ngulu ya zamba.
sanglier (porc de la forêt)
nyama ya zamba.
gibier (animal de la forêt), animal sauvage
mbwa ya zamba.
loup (chien de la forêt)
Tokendeki kozwa bitekuteku na kati ya zamba.
Nous etions allés cueillir du bitekuteku à l'intérieur de la forêt.
Kokota zamba yo moko te.
N'entre pas dans la forêt tout seul.
Mokolo moko, nguma akendeki bokila na zamba. Amonaki nyama moko ya monene na amelaki ye mobimba.
Un jour le python était allé à la chasse dans la forêt. Il avait vu un grand gibier et l'a avalé entièrement.
zamba ya mambenga
forêt équatoriale
ebongi okeba. na zamba oyo baniama bazalaka ebele.
Il faut que tu fasses attention. Dans cette forêt il y a beaucoup d'animaux.
nazokende na zamba pona kokanga baniama
Je pars dans la forêt pour chasser des animaux.
na zamba oyo banzoi baza ebele. bokeba !
Dans cette forêt il y a beaucoup d'abeilles. Faites attention !
abula eza nyama ya nzamba to esobe.
Le babouin est un animal de la forêt ou de la savane.
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies