FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

kobenga
kobenga, forme d'un verbe
kobénga, construction régulière (racine : beng) (classe 15 : ko- (verbes))
appeler, téléphoner
nommer
benga voisin
benga voisin
© pvh
Benga ya ofele
Benga ya ofele
src : Twitter Africell Congo RDC
dérivés : ebéngeli
item 9 exemples (bandakisa libwá) ...
Tata azali na libanda. Benga ye.
Papa est dehors. Appelle-le.
Benga ngai lobi.
Appelle-moi demain (au téléphone).
benga ngai. Ozokima ngai na phone.
Appelle-moi. Tu es en train de me fuir au téléphone.
na poto tango ya malili ebengami hiver
en Europe le temps du froid est appelé hiver
engunduka akoki komema motuka na yo tii na bisika ya bangomba ya milayi milayi ebengami Alpe.
Le train peut emmener ta voiture vers un endroit avec des très grandes montagnes appelé les Alpes.
nakobenga yo lobi na pokwa
Je vais t'appeler demain soir.
Nabengaki liboso ya koya.
J’avais appelé avant de venir.
Oyo nde oza kobenga " kolata malamu " ?
C’est çá que tu appelles " bien habiller " ?
Benga mbila
Apelle la police
kobenga, construction régulière (racine : beng) (classe 15 : ko- (verbes))
suivre, poursuivre
s'allonger

kobengana
chasser, expulser, répudier, renvoyer, expulser, s'interpeller
item 1 exemple (ndakisa mókó) ...
Bolimbisi papa, kobengana mama na ndako te.
Pardon papa, ne chasse pas maman de la maison.
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies