FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

alati
alati, forme d'un verbe
koláta, construction régulière (racine : lat) (classe 15 : ko- (verbes))
se vêtir, enfiler, porter, s'habiller
dérivés : moláto, eláteli
item 14 exemples (bandakisa zómi na mínei) ...
Alati liputa.
Elle porte un pagne (tissu africain).
Lata ekoti, moyi ezali makasi
Porte une casquette, le soleil tape fort.
Namonaki ye. Alataki elamba te.
Je l'ai vu. Elle ne portait pas de vêtements.
Alati sapato ya kitoko.
Elle porte de belles chaussures.
tala - mpe - lata
prêt-à-porter
kolata pili
porter le deuil
maman wana alataki maputa ya konzuluka
Cette maman-là portait des pagnes usés.
kolata bilamba na ngai lelo te. lata ya yo.
Ne porte pas mes vêtements aujourd'hui. Porte les tiens.
kolata boye te. malili eza makasi libanda.
Ne t'habille pas comme ça. Il faut très froid dehors.
nalati lopete na ngai na mosapi ya mineyi
Je porte mon alliance au quatrième doigt.
alati bilamba ya pembe na ya mwindu
Elle a mis des vêtements noirs et blancs.
alataka ndenge alingi.
Elle s’habille comme elle veut.
Oyo nde oza kobenga " kolata malamu " ?
C’est çá que tu appelles " bien habiller " ?
Alati lokola bambila penza
Il s’habillé vraiment comme les policiers.
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies