FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

nalalaki
nalalaki, forme d'un verbe
kolála, construction régulière (racine : lal) (classe 15 : ko- (verbes))
dormir, se coucher
faire l'amour (coucher ensemble)
loger

kolálisa
faire dormir, incliner
kolala
kolala
src : google images
dérivés : elálelo
tags :
item 17 exemples (bandakisa zómi na nsambo) ...
olali pongi ya moyi
tu as dormi ton sommeil du jour (tu as fait ta sieste)
nakei kolala! Lobi okosala nini na pokwa ?
Je vais dormir ! Demain tu vas faire quoi le soir ?
balongolaka pongi ya mbwa te. Balamusaka te mbwa oyo azali kolala.
On n'ôte pas le sommeil du chien. On ne réveille pas le chien qui dort.
Azali kolala nanu na ekeko.
Elle dort toujours avec une poupée
lala malamu. - yo pe, motema na ngai, noki tomonana. nalela yo makasi.
Dors bien. - Toi aussi, mon coeur, que vite on se voie. Je t'aime fort. (en lingala : "je t'ai beaucoup aimé" - passé)
obungi. ozalaki wapi ? - Awa, na ndaku. Nalalaki pe natalaki télé.
Tu as disparu. Tu étais ou ? - Ici, à la maison. Je dormais et je regardais la télé.
Tika makelele ya pamba pamba, suba olala
Laisse ce bruit inutile, fais pipi que tu dormes.
ezolamwisa ngai, nazolala nango
C'est en train de me réveiller, je suis en train de dormir avec ça.
kende kolala !
va dormir !
likambo nini mwasi na ngai ? butu mobimba olali te.
Quel est le problème, ma femme ? Toute la nuit tu n'as pas dormi.
banda oza na zemi oza kolala mingi
Depuis que tu es enceinte tu dors beaucoup.
kolala awa te. zonga epayi na yo.
Ne dors pas ici. Rentre chez toi.
nalingi te olala na mbeto na ngai.
Je ne veux pas que tu dormes dans mon lit.
yebisa ngai esika olalaki pe na nani.
Fais-moi savoir où tu as dormi et avec qui.
kende kolala soki oza koyoka pongi.
Va dormir si tu as sommeil.
Sikoyo oza kokanisa nini ? Okolala wapi ?
Maintenant tu penses quoi ? Tu vas dormir où ?
Obetaki mukinza tango olalaki
Tu avais pété lorsque tu dormais.
autres mots avec le tag 'sexe' : bokáli, bolúmbú, ekóbo, esóngó, kindumba, libéle, liboló, likata, mbúla, ngondo, kosiba, kolála, búnya, mvula, sóka, mbúla, momboto, goró, mpówa, bopo, mongondo, mimbebo, nsóka, liliká, libinzi
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies