FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

likolo
likoló, pl. makolo (classe 5/6 : li- / ma-)
ciel
haut, au dessus

(cause) à cause de...

Nord (point cardinal)

(à ne pas confondre avec lokolo !)

contexte : église
ciel (en haut)
voir aussi : lóla
tags :
item 13 exemples (bandakisa zómi na mísáto) ...
nakokende makala likolo na yo
j'irai en prison à cause de toi (au dessus de toi)
soso ezali talo makasi likolo ya dollar.
Le poulet est tres chèr à cause du dollar.
motuya boni ya badollar bafutaka yo ? - na se ya 500 ? kati ya 500 na 1000 ? 1000 tii likolo ?
combien (quel nombre) en dollars on te paie ? en dessous de 500 ? entre 500 et 1000 ? 1000 et plus ?
na likolo pela moko awa na nse moko te akokani na yo na nguya na kembo yo 'za nzambe
en haut comme ici en bas il n'y en a pas un qui ressemble à toi en puissance et gloire, tu es Dieu.
Tombola maboko likolo.
Lêve les mains.
alokotaka na nse atomboli likolo
Il ramasse par terre, Il soulève.
mwana mwasi amibomi likolo ya 440.000 FC ... kokamwa !!!
une jeune fille s'est suicidée à cause de 440.000 FC ... Soyez étonnés !!!
moyibi akufi lokola mbwa likolo ya tshombo
un voleur est mort comme un chien à cause d'un téléphone portable
soki namati likolo ya ngomba epesaka nga kizunguzungu.
Si je monte sur la montagne, ça me donne le vertige.
bana bakoki kotanga malamu te likolo ya makelele ya wenze mpe solo ya fulu source: Espérance-François Ngayibata Bulayumi, Mosuni
Les enfants ne pouvaient pas bien étudier à cause du bruit du petit marché et l'odeur de la décharge publique.
etape ya nzete ya mangolo ebukani mpe ekweyi likolo ya ndako
La branche du mangier s'est cassé et elle est tombée sur la maison
tombola mosapi na yo likolo
Lève ton doigt dans l'air.
Azolenga likolo ya kobanga.
Elle tremble à cause de la peur.
item Article : en classe
niveaux d'étude
natanga te je n'ai pas étudié (analphabète)
kelasi ya ebandeli école primaire (du début, commencement)
kelasi ya nteyi humanitaires / école secondaire / diplôme d'état
kelasi ya likolo école supérieure (université,...)
naleka licence post-licence
autres mots avec le tag 'points cardinaux' : eloli, likoló, monyele, súdi, westi, wesiti
lokolo, pl. makolo (classe 11/6 : lo- / ma-)
likolo, pl. makolo (classe 5/6 : li- / ma-)faux orthographe
pied, jambe
misapi mwa makolo
misapi mwa makolo
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
makolo
makolo
© The Third Kit
lokolo
lokolo
© pvh
makolo ya ngombe
makolo ya ngombe
© pvh
tags :
item 13 exemples (bandakisa zómi na mísáto) ...
okokaki koya ( na ) makolo
tu pouvais venir a pied
mosapi ya likolo / mosapi ya makolo.
le doigt du pied, l'orteil
makolo ngulu.
pieds nus.
Pierre alobi na ye : Te, okosokola ngai makolo ata mbala moko te !© bible, jean 13:8
Pierre lui dit: Non, jamais (même pas une fois) tu ne me laveras les pieds !
monoko mbeli, makolo ndunda.Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
La bouche comme un couteau, les jambes comme un légume.
asengi ngai nakitisa makolo na kiti.
Il me demande que je descends les pieds de la chaise.
lokolo na yo evimbi lisusu.
Ta jambe est encore gonflée.
ozali na makolo kitoko penza
Tu as vraiment de belles jambes.
nzoi moko aswi ngai na lokolo
Une abeille m'a piqué à la jambe.
olingi kolembola ye makolo to nini
Tu veux lui lécher les pieds ou quoi ?
ndeko na ngai ya mwasi azalaka na makolo molayi
Ma soeur a de longues jambes.
makolo na ye ekokani na libata.
Ses pieds sont comme un canard.
Tokotambola makolo pona tokonda mukie.
On va marcher à pied pour qu'on maigrisse un peu.
autres mots avec le tag 'corps' : bongó, bontólo, ebángá, lobebú, ebekú, ebelo, ebóbó, eboló, edádá, elongi, enama, esóngó, kíngó, libéle, liboló, libolongo, libumu, lifuni, likata, lokolo, lino, linzáka, lipeka, lisisa, liso, lisókó, litáma, litoyi, lokéto, lolemo, loposo, makilá, mandéfu, lisásámbá, lobebo, mbunzu, moyoyo, mofáti, mokongo, mongóngó, mopanzi, mosapi, motéma, mupende, monoko, mutolo, motó, tólo, nzóto, poso, pótá, nsima, losúki, zólo, litói, lomposo, lobôko, lisu, kunza, kovo, lolému, súki, engóngólo, monzômbâ, nkíngó, ntólo, mompúlúlú, likundú, motolú, mosopó, libale, mosómba, likáká, etindi, mopende, búnya, lolemu, mbángá, motshopo, zémi, etambe, libandi, likosi, linu, lopiko, libundi, lokíkí, manduta, muika, mopiko, nkunki, sóka, soyi, lolemo, lokéto, mpótá, lotó, monsisá, mutema, libondi, goró, lotókó, mpanzí, litolú, motoló, ndéfu, mimbebo, mokunza, mposo, lokíkí, nsóka, monpúlúlú, ebebú, liliká, mataku, mosai
likolo, pl. makolo (classe 5/6 : li- / ma-)
nom scientifique : Osteolaemus tetraspis

Crocodile nain

lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Crocodile_nain
likolo
likolo
© Adrian Pingstone
tags :
autres mots avec le tag 'animaux' : abúlá, alíkilíkoso, alúlu, angilé, bilulu, ebambi, ebélá, ebengá, ebwélé, ekange, nyóka, eloló, engondó, eséndé, esósoló, esulúngútu, etúná, gambala, kóbá, libanki, libáta, ligóródó, likaku, likayábo, lipekápeka, lipungupungu, lonsálá, liswésé, lisweswe, liyanga, liyanzi, malwa, likélélé, mbenga, mbínzó, mbisi, mbizo, mbólókó, mbwá, mémé, mokomboso, mongúsu, lompese, mokila, mondélé, moselekete, ndeke, ngando, ngémbo, ngolo, ngómbé, ngubú, ngúlu, ngúma, ngungi, nyama, nioka, nkóli, niaou, nkosi, nkoyi, ntaba, ntambo, nzálé, nzinzi, nzói, nzoku, nzombó, peseli, puku, mpúnda, sili, nsímbiliki, nsombo, soso, kokombele, makaku, nsósó, niáo, limpúlututú, fumba, likayábu, nsili, nkóndokó, niama, likáko, nkoso, kúkúrú, kúkúlú, nkoi, kaméla, díkálá, dígalá, kángú, kángá, kángé, mpúku, púnda, farása, simbiliki, longembú, nkóbá, lipiká, mpambo, monselékéta, kwódo, ligbólóló, mombemba, dádádá, lilúku, ndôngê, mondôngê, mbómbóli, kosákosá, libongo, nkusú, mpate, ebuele, esele, kimpiatu, kipekapeka, kombekombe, likokolo, likuanganzala, limeme, mantekita, mbuá, mfuenge, mokumbusu, mpakása, mutshopi, ndakála, niawu, ntámbwe, ndjoku, nzoyi, mondonga, sonzo, tshaku, kinsekua, libúndú, mokondó, lilangwá, mpíodi, saladini, lilangua, thomson, tomson, mpose, likolo, mbisi, mpómbóli, elandela, nkungi, makako, nkómbé, kombe, mbéngé, mpô, mpóko, thompson, mpóka, ndeke, nsósó, sombo, nkotó, nkósi, mpatá, elulu, mémé, losala, kapíténe, yángánga, nkómbénkómbé, malebo, pakása, samáki, monkusú, monselekete, mosopi, longonya, likwanganzála, litaká, mbwá, nzoko, likónko, nkéma, mokele-mbembe, mpóngó, nyaú, séléngé, nyawu, mbadi, shakú, púsu
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2017 lingala facile 2018
protection de la vie privée et cookies